Catholic Diocese Of Ambikapur

Mob: +91 9876543210
Catholicdioceseofambikapur@gmail.com
Administrator Login

Diocesan Priests Details
S.NOName
1Fr. Abraham Bara
2Fr. Ajay Kumar Barwa
3Fr. Ajay Kumar Lakra
4Fr. Ajay Singh Lakra
5Fr. Akhilesh Ekka
6Fr. Albinus Xaxa
7Fr. Alexander Lakra
8Fr. Alexander Minj
9Fr. Alois Kerketta
10Fr. Alphonse Tirkey
11Fr. Alphonse Kispotta
12Fr. Anand Prakash kerketta
13Fr. Anand Xalxo
14Fr. Angelus Kachhap
15Fr. Anil Ekka
16Fr. Anthony Bara
17Fr. Anupdeo Beck
18Fr. Arun Tirkey
19Fr. Athnase Ekka
20Fr. Avirah Kochupurackal
21Fr. Christopher Ekka (jok)
22Fr. Christopher Ekka (jam)
23Fr. Deonis Xaxa
24Fr. Dominic Daya Ekka
25Fr. Elias Beck
26Fr. Elias Minj
27Fr. Emile Karambir Toppo
28Fr. Fulgence tigga
29Fr. Gabriel Lakra
30Fr. Gregory G. Kujur
31Fr. Herman Tirkey
32Fr. Hilarius Tigga
33Fr. Ignace Kindo
34Fr. Issac Kujur
35Fr. Issac Tirkey
36Fr. Jaisingh tigga
37Fr. James Kujur
38Fr. James Minj
39Fr. Joachim Minj
40Fr. Joseph Dhanaswamy
41Fr. Camil Kamlesh Kole
42Fr. Karsius Kujur
43Fr. Laurence Kujur
44Fr. Leos Sadome
45Fr. Libin Kujur
46Fr. Lucian Kujur
47Fr. Marcel Toppo
48Fr. Marianus gilbert Ekka
49Fr. Marianus Kujur
50Fr. Martin Ekka
51Fr. Martin Kujur
52Fr. Martin Toppo
53Fr. Michael Toppo
54Fr. Neelam Sanjiv Tirkey
55Fr. Nelson Kujur
56Fr. Nirmal Amrit Kujur
57Fr. Nirmal Tirkey
58Fr. Oscar Ranbir Kerketta
59Fr. Pancratius Tirkey
60Fr. Pascal B. Tirkey
61Fr. Paul Tirkey
62Fr. Peter Minj
63Fr. Peter Xess
64Fr. Pingal Pradeep Toppo
65Fr. Pradeep Theodore Ekka
66Fr. Rajendra Kerketta
67Fr. Rajesh Kumar Xalxo
68Fr. Rajesh Kumharia
69Fr. Raajmani Ekka
70Fr. Remis Kujur
71Fr. Robert Kerketta
72Fr. Satish Kachhap
73Fr. Shivkumar Kujur
74Fr. Simon Minj
75Fr. Simplicius Kujur
76Fr. Solomon tirkey
77Fr. Stephen Tirkey
78Fr. Sudhir Lakra
79Fr. Sunit Justin Kujur
80Fr. Sylvester Ekka
81Fr. Sylverius Xaxa
82Fr. Tarcitius Kerketta
83Fr. Theodore Lakra
84Fr. Theodore Toppo
85Fr. Thomas Manissery
86Fr. Tinus Ekka
87Fr. Vijay Kumar tirkey
88Fr. Vimal Kishore Lakra
89Fr. Vincent Tirkey
90Fr. vincent Toppo
91Fr. Virendra Ekka
92Fr. Vishwanath Beck
93Fr. William Urray
94Fr. Xavier Ekka
95Fr. Xavier Tirkey
96Fr. Pradeep Xalxo
97Fr. Zacharias Kujur(Jhingo)
98Fr. Zacharias Kujur(Ban) V.G
99Fr. Gyan Prakash Lakra
scroll-to-top